Home Văn bản pháp luật

Category Archives: Văn bản pháp luật

Gồm các văn bản pháp luật được cập nhật mới nhất có liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh cho người nước ngoài ở Việt Nam: Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 2014, 2019, Thông tư 04/2015/TT-BCA, Nghị định 167/2013/NĐ-CP, Thông tư 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016…