Văn bản pháp luật

Thông tư số 04/2016/TT-BNG ngày 30/06/2016

BỘ NGOẠI GIAO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2016/TT-BNG Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ, CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI …

Thông tư 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 219/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ …

Luật xuất nhập cảnh 2015 số 47/2014/QH13 bản full

Luật xuất nhập cảnh 2015 số 47/2014/QH13 bản full nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đọc nhanh của quý vị. Luật xuất nhập cảnh 2015 được lập ngày 16/06/2014 nhưng hiệu thực thi hành ngày 1/1/2015. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người …