Home Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Gồm các văn bản pháp luật được cập nhật mới nhất có liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh cho người nước ngoài ở Việt Nam: Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 2014, 2019, Thông tư 04/2015/TT-BCA, Nghị định 167/2013/NĐ-CP, Thông tư 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016…

Thông tư  25/2021/TT-BTC lệ phí cấp thẻ tạm trú

Thông tư 25/2021/TT-BTC

Thông tư  25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 25/2021/TT-BTC

Quy định thẻ tạm trú cho người đại diện theo pháp luật 

thẻ tạm trú cho người đại diện theo pháp luật

Sau khi đại dịch qua đi, dòng chuyển dịch nguồn nhân lực lại trở về quỹ đạo. Người nước ngoài tiếp tục quay lại hoặc đến Việt Nam để sinh sống, làm việc. Vị trí người nước ngoài nắm giữ trong các công ty thường tương đương với chuyên gia, kỹ thuật tay nghề cao,

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND Tỉnh Trà Vinh về tạm trú của NNN

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND Tỉnh Trà Vinh về tạm trú với người nước ngoài

Người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia ở các khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh cần biết quyết định 22/2021/QĐ-UBND. Đây là văn bản  về tạm trú và quản lý tạm trú đối với người nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp  trên địa bàn tỉnh

Quy định tạm trú với người nước ngoài trong KCN ở Trà Vinh

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh về tạm trú cho người nước ngoài

Tỉnh Trà Vinh đã ban hành quy định về tạm trú và quản lý tạm trú đối với người nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ngày 25 tháng 10 năm 2021. Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực từ ngày 04 tháng 11 năm 2021. Đối tượng

Công văn giải trình xin cấp đổi thẻ tạm trú cho lao động NNN

Mẫu công văn giải trình việc xin cấp đổi thẻ tạm trú

Nhu cầu cấp đổi thẻ tạm trụ của người nước ngoài (NNN) đang làm việc tại các công ty doanh ở Việt Nam ngày càng nhiều. Những trường hợp khách quan sau đây doanh nghiệp phải bảo lãnh NNN làm Công văn giải trình xin cấp đổi thẻ tạm trú cho lao động người nước

Thông tư số 31/2015/TT-BCA về cấp thẻ tạm trú cho NNN

Thông tư số 31/2015/TT-BCA về hướng dẫn cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

BỘ CÔNG AN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 31/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP THỊ THỰC, CẤP THẺ TẠM TRÚ, CẤP GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH, GIẢI

Quy định tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

quy định cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Người nước ngoài muốn lưu trú hợp pháp ở Việt Nam phải có visa hay có giấy miễn thị thực 5 năm, hoặc có thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam. Với quy định cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài mới nhất, được chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2020 thì