Xin cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài như thế nào?

Thẻ tạm trú là giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài có đủ điều kiện lưu trú lâu dài ở Việt Nam. Theo Luật xuất nhập cảnh, thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới, do đó, việc xin cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài thực chất là quá trình xin cấp thẻ mới.

hồ sơ cấp lại thẻ tạm trú

Thời hạn của thẻ và việc cấp lại thẻ tạm trú

Theo Luật xuất nhập cảnh 2019 thì thời hạn thẻ tạm trú được cấp lại như sau:

  • Thời hạn thẻ tạm trú được cấp ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.
  • Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1 có thời hạn không quá 10 năm.
  • Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, LS, ĐT2 và DH có thời hạn không quá 05 năm.
  • Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, ĐT3, TT có thời hạn không quá 03 năm.
  • Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1, LĐ2 và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.
  • Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới..

Hồ sơ xin cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Đối tượngThành phần hồ sơ
1. Nhà đầu tư nước ngoài+ Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư thể hiện tên của cá nhân nhà đầu tư.
+ NA6, NA8 thông tư 04/2015/TT-BCA
+ Hộ chiếu bản gốc, visa ĐT
+ 02 ảnh 2cmx3cm
+ Báo cáo thuế 3 tháng gần nhất
+ Giấy giới thiệu nếu người Việt Nam đi làm thủ tục
+ Giấy xác nhận tạm trú của người nước ngoài do công an địa phương xác nhận.
2. Người nước ngoài là con của công dân Việt Nam+ Hộ chiếu gốc, visa TT hoặc VR
+ Giấy khai sinh của con.
+ Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người Việt Nam
+ Giấy xác nhận tạm trú của con hoặc sổ khai báo tạm trú tại công an địa phương.
+ Mẫu NA7, Mẫu NA8 thông tư 04/2015/TT-BCA
3. Con của người nước ngoài làm việc ở Việt Nam+ Hộ chiếu của người nước ngoài và con (dưới 18 tuổi)
+ Giấy khai sinh của con hoặc hộ khẩu gia đình
+ Thẻ tạm trú, giấy phép lao động đã được cấp của người nước ngoài
+ 02 hình của người nước ngoài và con (kích thước 2cm x 3cm).
+ Mẫu NA6, Mẫu NA8 thông tư số 04/2015/TT-BCA
+ Giấy xác nhận tạm trú của con người nước ngoài do công an địa phương xác nhận.
4. Vợ hoặc chồng kết hôn với người Việt Nam+ Hộ chiếu gốc, visa TT hoặc VR
+ Giấy xác nhận, đăng ký kết hôn (nếu kết hôn ở nước ngoài phải có trích lục kết hôn do cơ quan nhà nước ở Việt Nam cấp)
+ Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người Việt Nam
+ Giấy xác nhận tạm trú của vợ/ chồng (người xin cấp thẻ), hoặc sổ khai báo tạm trú tại công an địa phương.
+ Mẫu NA7, Mẫu NA8 thông tư 04/2015/TT-BCA
5. Vợ hoặc chồng đi cùng người lao động nước ngoài+ Hộ chiếu của vợ hoặc chồng người nước ngoài
+ Giấy xác nhận, đăng ký kết hôn
+ Thẻ tạm trú, giấy phép lao động đã được cấp của người nước ngoài
+ Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty
+ 02 hình của người nước ngoài và vợ hoặc chồng xin cấp thẻ (kích thước 2cm x 3cm).
+ Mẫu NA6, Mẫu NA8 thông tư số 04/2015/TT-BCA
+ Giấy xác nhận tạm trú của vợ hoặc chồng (người cần xin cấp thẻ) do công an địa phương xác nhận.
6. Người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động+ Mẫu NA6, NA8 thông tư 04/2015/TT-BCA
+ Giấy phép lao động gốc
+ Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Giấy phép hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện…tuỳ từng trường hợp
+ Hộ chiếu và visa Việt Nam đúng mục đích
+ 02 ảnh 2cm x 3cm
+ Giấy xác nhận tạm trú của người nước ngoài do Công an địa phương cấp
7. Người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động+ Mẫu NA6, NA8 thông tư 04/2015/TT-BCA
+ Giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
+ Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Giấy phép hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện…tuỳ từng trường hợp
+ Hộ chiếu và visa Việt Nam đúng mục đích
+ 02 ảnh 2cm x 3cm
+ Giấy xác nhận tạm trú của người nước ngoài do Công an địa phương cấp

Cách xin cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Người nước ngoài có thể tự xin cấp lại thẻ tạm trú tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh thành phố. Xem địa chỉ danh sách cơ quan giải quyết thủ tục cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại đây:

Trường hợp, các bạn cần gấp thẻ tạm trú trong 1-3 ngày làm việc, hoặc có vướng mắc cần được tư vấn và hỗ trợ xử lý hồ sơ, khai mẫu xin cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài, hãy gọi đến văn phòng của PNVT để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, PNVT có dịch vụ làm thẻ tạm trú nhanh, khẩn trong 1 ngày làm việc với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Làm nhanh thẻ tạm trú trong 1 ngày cho người nước ngoài ở TPHCM

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top