Home Cấp mới thẻ tạm trú Xin cấp Thẻ tạm trú cho người Dominica ở VN

Xin cấp Thẻ tạm trú cho người Dominica ở VN

Thẻ tạm trú là một trong những giấy tờ cần thiết cho người Dominica khi họ thực hiện các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh ở Việt Nam. Để được cấp Thẻ tạm trú, người Dominica phải thỏa mãn được một số điều kiện của pháp luật xuất nhập cảnh và phải thuộc trường hợp luật quy định được cấp Thẻ tạm trú.

Điều kiện để người Dominica được cấp Thẻ tạm trú

Không phải bạn chỉ cần nộp hồ sơ xong là được cấp Thẻ tạm trú mà bạn phải xét các điều kiện của luật định mình đã đáp ứng hết chưa thì lúc này bạn mới được xét duyệt cấp Thẻ. Một số điều kiện bạn cần thỏa mãn như sau:

 • Hộ chiếu người Dominica còn thời hạn tối thiểu là 13 tháng hoặc các giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế khác còn thời hạn tương tự;
 • Phải đảm bảo thủ tục khai báo tạm trú với công an theo quy định;
 • Có cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo lãnh người Dominica đến Việt Nam;
 • Có giấy tờ chứng minh người Dominica thuộc đối tượng được cấp Thẻ tạm trú.

Xin cấp Thẻ tạm trú cho người Dominica

Đối tượng người Dominica được cấp Thẻ tạm trú

Người Dominica là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao; thành viên cơ quan lãnh sự; thành viên cơ quan đại diện tổ chức quốc tế; thành viên cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ; có visa ký hiệu ĐT1, ĐT2, ĐT3, LV1, LV2, LS, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT.

Thời hạn của Thẻ tạm trú cho người Dominica

 • ĐT1 có thời hạn không quá 10 năm.
 • NG3, LV1, LV2, LS, ĐT2 và DH có thời hạn không quá 05 năm.
 • NN1, NN2, ĐT3, TT có thời hạn không quá 03 năm.
 • LĐ1, LĐ2 và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.

Thủ tục cấp Thẻ tạm trú cho người Dominica

Hồ sơ đề nghị cấp Thẻ tạm trú cho người Dominica bao gồm:

 • Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh người Dominica;
 • Tờ khai đề nghị cấp Thẻ tạm trú cho người Dominica có dán ảnh;
 • Hộ chiếu;
 • Giấy tờ chứng minh người Dominica thuộc trường hợp quy định được cấp Thẻ tạm trú.

Giải quyết cấp Thẻ tạm trú cho người Dominica như sau:

 • Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự gửi hồ sơ đề nghị cấp Thẻ tạm trú cho người Dominica ký hiệu NG3 tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao;
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp Thẻ tạm trú cho người Dominica tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân bảo lãnh cư trú.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp Thẻ tạm trú cho người Dominica.

Trên đây là một số hướng dẫn xin cấp Thẻ tạm trú cho người Dominica, nếu bạn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ cho PNVT qua HOTLINE để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *