Home Cấp mới thẻ tạm trú Xin thẻ tạm trú LĐ cho người Mauritius ở Việt Nam

Xin thẻ tạm trú LĐ cho người Mauritius ở Việt Nam

Xin thẻ tạm trú LĐ cho người Mauritius phải đảm bảo có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động còn thời hạn. Thẻ LĐ1 được cấp cho người có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Thẻ LĐ2 cấp cho người có giấy phép lao động. Thẻ lao động LĐ có thời hạn tối đa 2 năm.

Thời hạn của thẻ tạm trú LĐ

Thời hạn của thẻ tạm trú LĐ được tính trên thời hạn của hộ chiếu và giấy phép làm việc. Thẻ tạm trú được cấp ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

Xin thẻ tạm trú LĐ cho người Mauritius

Điều kiện xin thẻ tạm trú LĐ

Muốn xin thẻ tạm trú LĐ thì phải đáp ứng các điều kiện:

  • Giấy phép phép làm việc và hộ chiếu còn thời hạn trên 13 tháng;
  • Đương đơn xin cấp thẻ tạm trú đang ở Việt Nam;
  • Doanh nghiệp bảo lãnh ký mẫu giấy tờ giúp người nước ngoài làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú: mẫu Na6 và Na16. Người Mauritius tự khai và ký tên vào mẫu Na8.

Hồ sơ xin thẻ tạm trú LĐ cho người Mauritius

Xin cấp thẻ tạm trú LĐ cho người Mauritius ở Việt Nam cần chuẩn bị:

  • Mẫu Na16, Na8, Na6;
  • Giấy phép lao động/ giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh
  • Hộ chiếu còn hạn
  • Hình 2x3cm
  • Giấy tờ khác (tùy trường hợp)

Hồ sơ được nộp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nơi người nước ngoài đăng ký cư trú.

Nếu cần hỗ trợ trọn gói, làm nhanh thẻ tạm trú trong 3-7 ngày tại TPHCM, hãy gọi ngay PNV chúng tôi.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *