Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố

Tên công ty – Mã số thuế: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố
Tên giao dịch (tiếng Anh): HCMC Urban Upgrading Investment Investment Management Unit
Địa chỉ: 05 Phùng Khắc Khoan, P. Đakao, Quận 1, TP. HCM
Địa chỉ tiếng Anh: 05 Phung Khac Khoan, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Giấy phép kinh doanh: 0302463251
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố

EnglishVietnamUnknown