CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LA VIE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 1100101187-001

Tên công ty – Mã số thuế:
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LA VIE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 1100101187-001
Tên giao dịch (tiếng Anh):
LA VIE LIMITED LIABILITY COMPANY – HO CHI MINH CITY BRANCH
Địa chỉ:
Tầng 5, Toà nhà E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
5th Floor, E.Town Central, 11 Doan Van Bo, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN THỊ THU MINH
Mã số thuế :
1100101187-001 – 17/11/2009
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh.
4632 (Chính)
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán các sản phẩm do Công ty sản xuất và thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu nước khoáng thiên nhiên các loại đồ uống khác và sản phẩm thực phẩm.
Giấy phép kinh doanh:
1100101187-001 – 17/11/2009
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top