CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên giao dịch (tiếng Anh): Hồ Chí Minh Securities Corporation
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Capital Place, Số 6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh: 2nd Floor, Capital Place, 6 Thai Van Lung Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nam
Mã số thuế : 0302910950 (23/04/2003)
Ngành nghề chính: Kinh doanh chứng khoán (Quyết định 188/GPHNKD ngày 01/4/2003 của ủy Ban chứng khoán nhà nước)./.
Giấy phép kinh doanh: 0302910950 (23/04/2003)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

EnglishVietnamUnknown