CÔNG TY CỔ PHẦN MANNY – 0313248400

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN MANNY – 0313248400
Tên giao dịch (tiếng Anh):
MANNY JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
MANNY
Địa chỉ:
Số 77, Đường Đoàn Như Hài , Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
77, Doan Nhu Hai Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
JIN HYUNWOOK
Mã số thuế :
0313248400 (25/04/2015)
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Đối với hoạt động Quảng cáo thì nội dung, hình thức quảng cáo phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt động quy định tại Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có)) (CPC 632)
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
4690
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt động quy định tại Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có)) (CPC 622)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý marketing (CPC: 865) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế và kế toán, dịch vụ tư vấn thuế; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, thăm dò ý kiến công chúng, dịch vụ trọng tài và hòa giải; không được cung cấp dịch vụ liên quan hoạt động lĩnh vực quảng cáo; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, vận động hành lang)
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC: 86401) (Doanh nghiệp không được thực hiện dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng quy định tại CPC 86402).
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
chi tiết: – Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng máy tính. – Các dịch vụ máy tính khác. – Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống, dịch vụ phân tích hệ thống, dịch vụ thiết kế hệ thống, dịch vụ bảo dưỡng hệ thống. (CPC: 841, 842, 849)
7310
Quảng cáo
(CPC: 871)
6201 (Chính)
Lập trình máy vi tính
chi tiết: dịch vụ lập trình (CPC: 842)
Giấy phép kinh doanh:
0313248400 (25/04/2015)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top