CÔNG TY TNHH IMARKET VIỆT NAM

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH IMARKET VIỆT NAM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
IMARKET VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
IMARKET VIETNAM CO.,LTD.
Địa chỉ:
Tầng 12, toà nhà Charmvit Tower, số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
12th floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
KIM HAK JAE
Mã số thuế :
0106112810
Ngành nghề chính:
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan cũng như hoạt động kinh doanh theo đúng các quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia) .
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ quản lý kho hàng cho các nhà cung cấp và/hoặc khách hàng của Công ty tại Việt Nam – CPC 742
4690 (Chính)
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS theo chương với hai chữ số phù hợp với các quy định của Luật pháp Việt Nam (ngoại trừ các Hàng hóa thuộc Danh mục Háng hóa cấm Xuất khẩu và/hoặc Phân phối theo các quy định hiện hành của Luật pháp Việt Nam).
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ sửa chữa các loại máy móc, thiết bị thuộc danh mục hàng hóa mà Công ty được phép thực hiện quyền phân phối (bao gồm cả những máy móc, thiết bị mà khách hàng mua từ các nhà cung cấp khác).
3313
Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ sửa chữa các loại máy móc, thiết bị thuộc danh mục hàng hóa mà Công ty được phép thực hiện quyền phân phối (bao gồm cả những máy móc, thiết bị mà khách hàng mua từ các nhà cung cấp khác).
3314
Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ sửa chữa các loại máy móc, thiết bị thuộc danh mục hàng hóa mà Công ty được phép thực hiện quyền phân phối (bao gồm cả những máy móc, thiết bị mà khách hàng mua từ các nhà cung cấp khác).
3315
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ sửa chữa các loại máy móc, thiết bị thuộc danh mục hàng hóa mà Công ty được phép thực hiện quyền phân phối (bao gồm cả những máy móc, thiết bị mà khách hàng mua từ các nhà cung cấp khác).
3319
Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ sửa chữa các loại máy móc, thiết bị thuộc danh mục hàng hóa mà Công ty được phép thực hiện quyền phân phối (bao gồm cả những máy móc, thiết bị mà khách hàng mua từ các nhà cung cấp khác).
3320
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ lắp đặt các loại máy móc, thiết bị thuộc danh mục hàng hóa mà Công ty được phép thực hiện quyền phân phối (bao gồm cả những máy móc, thiết bị mà khách hàng mua từ các nhà cung cấp khác).
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ đại lý hoa hồng đối với các loại hàng hóa mà Công ty được phép thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam (ngoại trừ: xi măng và clinke; lốp (trừ lốp máy bay); giấy; máy kéo; phương tiện cơ giới; ôtô con và xe máy; sắt thép; thiết bị nghe nhìn; rượu; và phân bón).
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS theo chương với hai chữ số phù hợp với các quy định của Luật pháp Việt Nam (ngoại trừ các Hàng hóa thuộc Danh mục Háng hóa cấm Xuất khẩu và/hoặc Phân phối theo các quy định hiện hành của Luật pháp Việt Nam).
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu các hàng hóa có mã số HS: 1211, 2101 (không thực hiện quyền xuất khẩu), 2522, 2815, 2905, 2942, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213, 3214, 3215, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3506, 3808, 3810, 3811, 3813, 3818, 3819, 3822, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 4008, 4009, 4010, 4016, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413.00.00, 4417, 4418, 4419.00.00, 4802, 4803, 4809, 4810, 4811, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4823, 5603, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6210, 6212, 6213, 6214, 6216, 6217, 6305, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6506, 6804, 6805, 6808, 6813, 6903, 6904, 6906, 6909, 7012, 7016, 7207, 7208, 7209, 7214, 7215, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7317, 7318, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7407, 7408, 7409, 7410, 7606, 7607, 7608, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8211, 8213, 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 8311, 8412, 8413, 8414, 8419, 8421, 8423, 8424, 8428, 8431, 8443, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8475, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8484, 8487, 8503, 8504, 8506, 8507, 8508, 8509, 8512, 8517, 8518, 8523, 8528, 8529, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543, 8544, 8708, 8715, 8716, 9002, 9004, 9006, 9011, 9017, 9025, 9027, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9401, 9403, 9405, 9608, 9609, 9610, 9612, 9615, 9616 và 29130000, 2919, 3207, 32110000, 3823, 4002, 40030000, 40040000, 4006, 40070000, 4012, 4013, 4014, 4015, 4017, 4801, 4804, 4805, 4806, 4808, 4814, 4901, 4902 (ngoại trừ 4902.10.00, 4902.90, 4902.90.10, 4902.90.90), 4905, 4907, 4908, 4911, 5906, 59100000, 5911, 6102, 6505, 6814, 7007, 7009, 7010, 7011, 7013, 7015, 7020, 7229, 7411, 7412, 7413, 7415, 7418, 7419, 7507, 7610, 7612, 7614, 7615, 7616, 8212, 8214, 8215, 8306, 8307, 8308, 8309, 83100000, 8415, 8418, 8420, 8422, 8442, 8450, 8451, 8458, 8459, 8460, 8510, 8513, 8515, 8516, 8519, 8521, 8522, 8525, 8527, 8531, 8532, 8533, 8539, 8540, 8541, 8546, 8548, 9001, 9003, 9005, 9007, 9008, 9010, 9012, 9013, 90200000, 9022, 9024, 9026, 9028, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9114, 9404 và 9607. Thực hiện quyền xuất khẩu các mặt hàng có mã số HS theo chương với hai chữ số phù hợp với các quy định của Luật pháp Việt Nam (ngoại trừ các Hàng hóa thuộc Danh mục Háng hóa cấm Xuất khẩu và/hoặc Phân phối theo các quy định hiện hành của Luật pháp Việt Nam).
9511
Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ sửa chữa các loại máy móc, thiết bị thuộc danh mục hàng hóa mà Công ty được phép thực hiện quyền phân phối (bao gồm cả những máy móc, thiết bị mà khách hàng mua từ các nhà cung cấp khác).
9524
Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ sửa chữa các loại hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa mà Công ty được phép thực hiện quyền phân phối (bao gồm cả những hàng hóa mà khách hàng mua từ các nhà cung cấp khác).
7729
Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê thiết bị văn phòng (bao gồm cả máy lọc nước và máy lọc không khí) và xe nâng cho các nhà cung cấp và/hoặc khách hàng của Công ty tại Việt Nam.
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê thiết bị văn phòng (bao gồm cả máy lọc nước và máy lọc không khí) và xe nâng cho các nhà cung cấp và/hoặc khách hàng của Công ty tại Việt Nam.
8129
Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng, khách sạn và các công trình thương mại và công nghiệp.
8211
Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp cho các nhà cung cấp và/hoặc khách hàng của Công ty tại Việt Nam.
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top