QUỸ HỖ TRỢ CỰU CHIẾN BINH NGHÈO TP. HỒ CHÍ MINH

Tên công ty – Mã số thuế: QUỸ HỖ TRỢ CỰU CHIẾN BINH NGHÈO TP. HỒ CHÍ MINH
Tên giao dịch (tiếng Anh): The Supporting Fund for Ho Chi Minh Poor War Veteran
Tên viết tắt: PWV
Địa chỉ: 286 Lạc Long Quận, Phường 10, Quận 11, TPHCM
Địa chỉ tiếng Anh: 286 Lac Long Quan street, Ward 10, District 11, Ho Chi Minh city, Viet Nam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: QUỸ HỖ TRỢ CỰU CHIẾN BINH NGHÈO TP. HỒ CHÍ MINH

EnglishVietnamUnknown