TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Tên công ty – Mã số thuế:
TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIETNAM POST
Địa chỉ:
Số 05 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
5 Pham Hung Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
CHU QUANG HÀO
Mã số thuế :
0102595740 (08/10/2010)
Ngành nghề chính:
-(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) “CHUYỂN ĐỔI TỪ DNNN, THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 928/QĐ-BTTTT NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG”
6190
Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ trên môi trường mạng theo quy định pháp luật Kinh doanh dịch vụ viễn thông
6499
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ tài chính, ngân hàng theo quy định của pháp luật, các dịch vụ tài chính bưu chính, bán lẻ trên mạng bưu chính (chỉ hoạt động sau khi có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước cấp)
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường).
1701
Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất giấy và các sản phẩm về giấy theo quy định pháp luật
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu báo chí và xuất bản phẩm
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng
1812
Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: In, sao bản ghi các loại; kinh doanh xuất bản phẩm
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật
4520
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua, bán, sửa chữa xe và vật tư, thiết bị xe, máy
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ logistics
4791
Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Thương mại điện tử
6622
Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (chỉ hoạt động sau khi có giấy phép do Bộ Tài chính cấp)
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Mua, bán, đại lý mua, đại lý bán các loại hàng hóa và dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; mua, bán, đại lý mua, đại lý bán các loại thiết bị và dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin, truyền hình; bán quảng cáo cho các tổ chức, cá nhân trên các ấn phẩm của bưu điện, tại các điểm giao dịch của bưu điện; đại lý bán vé máy bay, bán vé tàu hỏa, bán vé xe khách; bán các loại sách, văn phòng phẩm, các loại hàng hóa tiêu dùng theo quy định của pháp luật; xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng và các loại hàng hóa dịch vụ khác.
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Nghiên cứu thị trường; xây dựng, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật; tư vấn, nghiên cứu, đào tạo, dạy nghề và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính
5310 (Chính)
Bưu chính
Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí trong và ngoài nước; thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; cung cấp các dịch vụ công ích khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
5320
Chuyển phát
Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ chuyển phát trong và ngoài nước
7310
Quảng cáo
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Quảng cáo
Giấy phép kinh doanh:
0102595740 (08/10/2010)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top