Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế: Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh): Ho Chi Minh City University of Fine Arts
Địa chỉ: 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 5 Phan Dang Luu Street, Ward 3, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown