BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG HƯƠNG SÓC TRĂNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tên công ty – Mã số thuế: BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG HƯƠNG SÓC TRĂNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Tên giao dịch (tiếng Anh): EXCUTIVE COMMITTEE OF FELLOW COUNTRYMEN ASSOCIATION OF SOC TRANG PROVINCE IN HOCHIMINH CITY
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG HƯƠNG SÓC TRĂNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

EnglishVietnamUnknown