Thủ tục + Form mẫu

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú ĐT1, ĐT2, ĐT3

Thẻ tạm trú ký hiệu ĐT1, ĐT2, ĐT3 được chi tiết và cụ thể từ thẻ tạm trú ĐT. Ký hiệu thẻ tạm trú ĐT1, ĐT2, ĐT3 chính thức được áp dụng từ ngày 1/7/2020. Vậy thẻ tạm trú ĐT1, ĐT2, ĐT3 được cấp cho những đối tượng …