Home Thủ tục + Form mẫu

Category Archives: Thủ tục + Form mẫu

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú: cấp mới, cấp lại, gia hạn cho tất cả các đối tượng đủ điều kiện (nhà đầu tư, người lao động, thân nhân đi cùng, người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam). Đặc biệt hướng dẫn điền các Mẫu NA6, NA7, NA8,…đơn trình báo mất thẻ tạm trú…