Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Quy định về việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam: đăng ký online và đăng ký bằng phiếu theo hướng dẫn của pháp luật.

khai báo tạm trú cho người ngoài

Cách khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam trực tuyến và bằng phiếu

Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam có thể được thực hiện bằng phiếu khai báo hoặc qua trang thông tin điện tử, trực tuyến online theo Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm …

Cách khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam trực tuyến và bằng phiếu

quy định về đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Quy định việc tạm trú và đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014, ban hành ngày 16/06/2014 quy định việc tạm trú và đăng ký tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam như sau: Quy định về Chứng nhận tạm trú Đơn vị kiểm soát xuất nhập …

Quy định việc tạm trú và đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cốt tủy việc xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cốt tủy việc xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay, nhiều người nước ngoài muốn xin cấp thẻ tạm trú nhưng có những vướng mắc nhất định không làm được thủ tục xin cấp thẻ tạm trú. Trong khi thẻ tạm trú là một loại giấy tờ vô cùng quan trọng, không những giúp người nước ngoài được lưu trú hợp pháp, lâu …

Cốt tủy việc xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thẻ tạm trú cho chuyên gia người Pháp

Thủ tục làm thẻ tạm trú cho chuyên gia người Pháp tại Việt Nam

Thẻ tạm trú cho chuyên gia người Pháp (Temporary residence card for French specialist) mang lại khá nhiều lợi ích. Bạn không chỉ được phép lưu trú lâu dài hợp pháp tại Việt Nam (trong thời hạn của thẻ), không phải xuất nhập cảnh Việt Nam nhiều lần; mà còn được mua căn hộ, tiến …

Thủ tục làm thẻ tạm trú cho chuyên gia người Pháp tại Việt Nam

Scroll to Top