Home Tình huống khó Giải quyết tình huống chuyển đổi thẻ tạm trú TT sang thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2 như thế nào?

Giải quyết tình huống chuyển đổi thẻ tạm trú TT sang thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2 như thế nào?

Một số người nước ngoài đến làm việc ở Việt Nam, được cấp thẻ tạm trú, đã bảo lãnh cho vợ, con của mình cùng sang sống ở Việt Nam, ký hiệu thẻ tạm trú là TT và còn thời hạn sử dụng. Sau một thời gian, người vợ được thuê làm việc lâu dài tại một doanh nghiệp. Lúc này người vợ có phải chuyển đổi thẻ tạm trú TT sang thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2 không?

chuyển đổi thẻ tạm trú tt sang thẻ tạm trú lđ1, lđ2

Phương án giải quyết chuyển đổi thẻ tạm trú TT sang thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2

Theo quy định của pháp luật, người lao động nước ngoài có thẻ tạm trú sẽ được quyền bảo lãnh cho ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào Việt Nam thăm; được bảo lãnh vợ, chồng, con dưới 18 tuổi ở cùng trong thời hạn thẻ tạm trú nếu được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người đó đồng ý. Khi đó các thân nhân của người lao động nước ngoài được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu TT (thăm thân)

Đối chiếu vào trường hợp, vợ của người lao động nước ngoài được cấp thẻ tạm trú ký hiệu TT, còn thời hạn sử dụng. Sau đó, được 1 doanh nghiệp thuê làm việc thì có 2 tình huống xảy ra:

1) Thẻ tạm trú TT sắp hết hạn, cần làm thủ tục chuyển đổi thẻ tạm trú TT sang thẻ tạm trú LĐ, bởi người vợ có thể chuyển đổi thẻ tạm trú TT sang thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2 theo giấy phép lao động, để thời hạn tạm trú của người vợ tiếp tục kéo dài bằng với thời hạn của giấy phép lao động.

2) Thẻ tạm trú TT còn nhiều hạn sử dụng thì tiếp tục dùng thẻ tạm trú TT hoặc chuyển đổi thẻ tạm trú TT sang thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2 nếu muốn

Trong trường hợp người vợ đã được công ty bảo lãnh làm giấy phép lao động thì có 2 khả năng:

a) Vẫn có thể tiếp tục dùng thẻ tạm trú TT đã cấp cho đến khi hết hạn, sau đó, xin cấp thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2. Bởi người nước ngoài vẫn sống cùng chồng nên có thể sử dụng thẻ tạm trú (ký hiệu TT) đã được cấp để tiếp tục ở lại Việt Nam; Còn nếu khi thẻ tạm trú TT của người vợ hết hạn, người chồng tiếp tục bảo lãnh khi còn làm việc thì người vợ vẫn có thể tiếp tục gia hạn thẻ tạm trú TT theo chồng.

b) Chuyển đổi thẻ tạm trú TT sang thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2 theo giấy phép lao động nếu người vợ này muốn thực hiện thủ tục để thống nhất 2 loại giấy tờ thẻ tạm trú và giấy phép lao động. Xem thêm Người nước ngoài làm thẻ tạm trú tại Việt Nam như thế nào

Trình tự chuyển đổi thẻ tạm trú TT sang thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2 như thế nào?

Khi người vợ đã có thẻ tạm trú TT còn thời hạn, lại được cấp giấy phép lao động tại một doanh nghiệp muốn chuyển đổi thẻ tạm trú TT sang thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2 thì làm như sau:

– Bước 1: Người vợ mang thẻ tạm trú ký hiệu TT xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

– Bước 2: Xin nhập cảnh trở lại bằng visa LĐ (phải công ty của người vợ bảo lãnh)

– Bước 3: Tiến hành thủ tục làm thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2 theo thời hạn Giấy phép lao động tại Công ty bảo lãnh cho người vợ.

Ghi chú:

Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1: cấp cho người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ2: cấp cho người nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động

Dịch vụ tư vấn hỗ trợ chuyển đổi thẻ tạm trú TT sang thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2 không cần xuất cảnh

Để thẻ tạm trú hiện tại có ký hiệu TT của người vợ phù hợp với đúng mục đích nhập cảnh và đúng công ty bảo lãnh thì người vợ có thể sử dụng dịch vụ tư vấn hỗ trợ chuyển đổi thẻ tạm trú TT sang thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2 mà không cần phải xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, ở đây, PNVT xin được chia sẻ là tùy thuộc vào từng thời điểm cụ thể. Có nghĩa là có những thời điểm khi thực hiện thủ tục chuyển đổi thẻ tạm trú TT sang thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2 thì các bạn vẫn buộc phải xuất cảnh, rồi nhập cảnh trở lại để làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

Thời gian PNVT có thể hỗ trợ xử lý hồ sơ chuyển đổi thẻ tạm trú TT sang thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2 là từ 5-7 ngày làm việc. PNVT cũng có thể chuyển đổi thẻ tạm trú TT sang thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2 khẩn chỉ trong 1 ngày làm việc miễn là các bạn có đầy đủ thành phần hồ sơ hợp lệ. Hãy gọi PNVT để được tư vấn thành phần hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú và hỗ trợ dịch vụ làm thẻ tạm trú nhanh, tiết kiệm và đảm bảo 100% tại 32 tỉnh thành từ Đà Nẵng vào phía Nam nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *