BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tên công ty – Mã số thuế: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tên giao dịch (tiếng Anh): Danang City Construction Project Management Board
Địa chỉ: 01 Thanh Long Street, Hai Chau District, Danang City
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tâm
Mã số thuế : 0400610105
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

EnglishVietnamUnknown