BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Tên công ty – Mã số thuế: BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Tên giao dịch (tiếng Anh): CHO RAY HOSPITAL
Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 201B Nguyen Chi Thanh Street, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Sơn
Mã số thuế : 0301465062
Ngành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

EnglishVietnamUnknown