CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y VÀ THỦY SẢN (LONG AN)

Tên công ty – Mã số thuế: CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y VÀ THỦY SẢN (LONG AN)
Tên giao dịch (tiếng Anh): Long An Sub-Department of Livestock production, Veterinary and Aquaculture
Địa chỉ: số 319, Quốc lộ 1, P.4, TP Tân An, Long An
Địa chỉ tiếng Anh: 319, Highway 1, WArd 4, Tan An City, Long An Province
Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thế
Ngành nghề chính: Hoạt động thú y
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y VÀ THỦY SẢN (LONG AN)

EnglishVietnamUnknown