CHI CỤC KIỂM LÂM CÀ MAU

Tên công ty – Mã số thuế: CHI CỤC KIỂM LÂM CÀ MAU
Tên giao dịch (tiếng Anh): Ca Mau Forest Protection Sub-department
Địa chỉ: Số 51A, đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau
Địa chỉ tiếng Anh: 51A, Hung Vuong Street, Ward 5, Ca Mau City
Đại diện pháp luật: Lê Văn Hải
Mã số thuế : 2000700534
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CHI CỤC KIỂM LÂM CÀ MAU

EnglishVietnamUnknown