CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HTK – 0314499213

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HTK – 0314499213
Tên giao dịch (tiếng Anh):
HTK INVESTMENT CORPORATION
Tên viết tắt:
HTK CORPORATION
Địa chỉ:
53 Trần Quốc Thảo, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
53 Tran Quoc Thao, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
LÊ TRỌNG KHƯƠNG
Mã số thuế :
0314499213 – 06/07/2017
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp chỉ được thực hiện ngành nghề kinh doanh “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản” sau khi có địa điểm đầu tư cụ thể và được cấp có thẩm quyền cho pháp đầu tư theo quy định Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang.
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
chi tiết: Kinh doanh bất động sản
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
chi tiết: Quản lý bất động sản
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
chi tiết: Tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý). (CPC: 865)
Giấy phép kinh doanh:
0314499213 – 06/07/2017
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top