CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN – 0401312630

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN – 0401312630
Tên giao dịch (tiếng Anh): HAI VAN TUNNEL MANAGEMENT AND OPERATION JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: 27 Bùi Chát, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN – 0401312630

EnglishVietnamUnknown