CÔNG TY TNHH ĐẠI HỌC RMIT VIỆT NAM (Đại học Quốc tế RMIT)

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH ĐẠI HỌC RMIT VIỆT NAM (Đại học Quốc tế RMIT)
Tên giao dịch (tiếng Anh):
RMIT UNIVERSITY VIETNAM LLC
Tên viết tắt:
RMIT VIỆT NAM
Địa chỉ:
702 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
702 Nguyen Van Linh Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
GAEL MARGARET MCDONALD
Mã số thuế :
0302169193
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định pháp luật hiện hành và chỉ được tuyển sinh, tổ chức đào tạo sau khi đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cấp Giấy chứng nhân đăng ký hoạt động theo quy định pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Luật Giáo dục 2005, Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73 ngày 26/9/2012 của Chính phủ.
8542 (Chính)
Đào tạo đại học và sau đại học
8560
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
7210
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
7220
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn
chi tiết: nghiên cứu và phát triển liên ngành
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; giáo dục dự bị; các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh yếu kém; tổ chức thi chứng chỉ Anh ngữ quốc tế; cung cấp các khóa học ngắn hạn cho cán bộ, nhân viên của các tổ chức, doanh nghiệp. Việc giảng dạy có thể được tiến hành ở nhiều môi trường khác nhau như ở các đơn vị hoặc theo điều kiện học của khách hàng, các tổ chức giáo dục, nơi làm việc, hoặc tại nhà, có thể thông qua thư, tivi, internet, ở các phòng học hoặc qua các phương tiện khác. (Việc dạy học này không dẫn đến được cấp bằng tốt nghiệp trung học, hoặc bằng tốt nghiệp đại học)
8541
Đào tạo cao đẳng
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top