CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CỐP PHA

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CỐP PHA
Tên giao dịch (tiếng Anh): FORMWORK CONSTRUCTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: FORMTECH CO.,LTD
Địa chỉ: 40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 40 Ba Huyen Thanh Quan Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật: Trần Hồng Thái
Mã số thuế : 0309224936 (11/07/2009)
Giấy phép kinh doanh: 0309224936 (11/07/2009)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CỐP PHA

EnglishVietnamUnknown