CÔNG TY TNHH TAKASAGO VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 0102193872-001

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH TAKASAGO VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 0102193872-001
Tên giao dịch (tiếng Anh):
TAKASAGO VIETNAM CO., LTD. – HCMC BRANCH
Địa chỉ:
Tầng 5, Tòa nhà Vista Tower, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
5th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi High, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
NAOHIRO YAMAMOTO
Mã số thuế :
0102193872-001 – 04/12/2007
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
4321 (Chính)
Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện (CPC 516)
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
Chi tiết: Lắp đặt các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử ý nước và các hệ thống phụ trợ khác có liên quan (CPC 516); Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí (CPC 516);
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng sạch, hệ thống kiểm soát ô nhiễm (CPC 516); Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514)
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) máy móc, thiết bị, vật tư ngành điện, hệ thống điều hoà nhiệt độ và thông gió, hệ thống phòng sạch và hệ thống kiểm soát ô nhiễm có mã HS: 8413, 8414, 8415, 8418, 8479, 3214, 3925, 4016, 6809, 7308, 7318, 7610, 8301, 8302, 8481, 8504, 9025, 9032, 8421, 8501, 8419, 8538, 8402, 8403, 8404 và 8411.
4100
Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)
4690
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) máy móc, thiết bị, vật tư ngành điện, hệ thống điều hoà nhiệt độ và thông gió, hệ thống phòng sạch và hệ thống kiểm soát ô nhiễm có mã HS: 8413, 8414, 8415, 8418, 8479, 3214, 3925, 4016, 6809, 7308, 7318, 7610, 8301, 8302, 8481, 8504, 9025, 9032, 8421, 8501, 8419, 8538, 8402, 8403, 8404 và 8411.
Giấy phép kinh doanh:
0102193872-001 – 04/12/2007
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top