CÔNG TY TNHH XL CONCEPT VIỆT NAM – 0305756658

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH XL CONCEPT VIỆT NAM – 0305756658
Tên giao dịch (tiếng Anh):
XL CONCEPT VIET NAM CO., LTD
Tên viết tắt:
XL CONCEPT
Địa chỉ:
251/54 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
251/54 Le Quang Dinh, Ward 7, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
THEO VAN OLPHEN
Mã số thuế :
0305756658 – Ngày bắt đầu thành lập: 23/05/2008
Ngành nghề chính:
4690 (Chính)
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: – Thực hiện quyền nhập khẩu các mặt hàng với mã số HS như sau: 34060000; 3926; 4420; 4602; 4818; 6304; 6913; 6914; 7009; 7013; 8306; 9401; 9403 theo quy định của pháp luật Việt Nam; – Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các mặt hàng với mã số HS như sau: 3301, 3302, 3215, 3404, 3405, 3505, 3506, 3918, 3920, 3921, 3922, 3924, 3926; 4014, 4015, 4016, 4104, 4105, 4106, 4107, 4202, 4203, 4205, 4112, 4113, 4114, 4115, 4302, 4303, 4304, 4601, 4602, 4818, 4819, 4820, 4821, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807.00.00, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812.00.00, 4813, 4814, 4816, 4817, 4822, 4823, 4905, 4906, 4908; 5001.00.00, 5002.00.00, 5101, 5102, 5104.00.00, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110.00.00, 5111, 5112, 5113.00.00, 5201.00.00, 5203.00.00, 5204,5205,5206, 5207,5208, 5209, 5210, 5211, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405.00.00, 5406.00.00, 5407, 5408, 5501, 5502.00.00, 5503, 5504, 5506, 5507.00.00, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5604, 5605.00.00, 5606.00.00, 5607, 5608, 5609.00.00, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809.00.00, 5810, 5811, 5901, 5902, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910.00.00, 5911; 6001, 6002, 6003,6004, 6005, 6006, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6401, 6402, 6403, 6405, 6406, 6504.00.00, 6505, 6506, 6601, 6701.00.00, 6702, 6704, 6815, 6809, 6811, 6812, 6814, 6910, 6911, 6912.00.00, 6913, 6914; 7009, 7010, 7013, 7015, 7016, 7018, 7020, 7117, 7219, 7220, 7221.00.00, 7207, 7310, 7321, 7323, 7324, 7326, 7612, 7615, 7616, 7904.00.00, 7323, 7418, 7419; 8007, 8205, 8211, 8212, 8213.00.00, 8214, 8215, 8301, 8304, 8305, 8306, 8308, 8309, 8443, 8470, 8471, 8472, 8422, 8424, 8506, 8516, 8517, 8518, 8523, 8543, 8531, 8701, 8705, 8708; 9004, 9017, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9108, 9109, 9113, 9114, 9404, 9405, 9406, 9401, 9403, 9503, 9505, 9506, 9603, 9608, 9609, 9610, 9611.00.00, 9612, 9613, 9614, 9615,9616, 9617, 9602, 9605.00.00, 9607, 9703 theo quy định của pháp luật Việt Nam. (Doanh nghiệp không được nhập khẩu đĩa, băng và các phương tiện lưu trữ thông tin đã ghi âm thanh hoặc ghi các hiện tượng tương tự khác, kể cả khuôn và vật chủ (gốc) để sản xuất băng, đĩa)
Giấy phép kinh doanh:
0305756658 – Ngày bắt đầu thành lập: 23/05/2008
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top