Directory Category: Bến Tre

Bến Tre

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Bay Do Company Limited
Địa chỉ:
1/47, ấp 2, Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
1/47, Hamlet 2, Thanh Tri Commune, Binh Dai District, Ben Tre Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
TRƯƠNG THỊ NGỌC KÍNH
Mã số thuế :
1301040664 – Ngày hoạt động 2017-10-18
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
3511 Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời mái nhà
3512 Truyền tải và phân phối điện
4632 Bán buôn thực phẩm
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Giấy phép kinh doanh:
1301040664 – Ngày hoạt động 2017-10-18
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top