Hội Sinh học và Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế: Hội Sinh học và Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh): Hochiminh City Association of Biology and Biotechnology
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Hội Sinh học và Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown