PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên công ty – Mã số thuế: PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên giao dịch (tiếng Anh): Public Notary Office No. 1 – Ho Chi Minh City
Địa chỉ: 97 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 97 Pasteur Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

EnglishVietnamUnknown