Tổng cục công nghiệp quốc phòng

Tên công ty – Mã số thuế: Tổng cục công nghiệp quốc phòng
Tên giao dịch (tiếng Anh): General Department of Military Industries and Manufacture
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Tổng cục công nghiệp quốc phòng

EnglishVietnamUnknown