Tổng lãnh sự quán Canada tại TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế: Tổng lãnh sự quán Canada tại TP. Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh): Consulate General of Canada in Ho Chi Minh City
Địa chỉ: The Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: The Metropolitan, 235 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Tổng lãnh sự quán Canada tại TP. Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown