Trạm thu phát sóng di động BTS Q09009

Tên công ty – Mã số thuế: Trạm thu phát sóng di động BTS Q09009
Tên giao dịch (tiếng Anh): Base Transceiver Station Q09009
Địa chỉ: Lô số 03, Khu A5, Dư án KDC Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: Lot 03, Area A5, Housing Project of Phu Huu Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trạm thu phát sóng di động BTS Q09009

EnglishVietnamUnknown