Trang trại điện gió BT1

Tên công ty – Mã số thuế: Trang trại điện gió BT1
Tên giao dịch (tiếng Anh): BT1 Windfarm
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trang trại điện gió BT1

EnglishVietnamUnknown