Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC)

Tên công ty – Mã số thuế:
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC)
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City Center for Diseases Control
Tên viết tắt:
HCDC
Địa chỉ:
61 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
61 Au Duong Lan Street, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top