Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC)

Tên công ty – Mã số thuế:
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC)
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City Center for Diseases Control
Tên viết tắt:
HCDC
Địa chỉ:
61 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
61 Au Duong Lan Street, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top