TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG – 5900274732

Tên công ty – Mã số thuế: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG – 5900274732
Tên giao dịch (tiếng Anh): Seed Research Center
Địa chỉ: Thôn 3 , Xã An Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai
Địa chỉ tiếng Anh: Village 3, An Phu Commune, Pleiku City, Gia Lai Province
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Bưởi
Mã số thuế : 5900274732 – 02/01/2002
Giấy phép kinh doanh: 5900274732 – 02/01/2002
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG – 5900274732

EnglishVietnamUnknown