Trung tâm Viễn thông Thủ Đức

Tên công ty – Mã số thuế: Trung tâm Viễn thông Thủ Đức
Tên giao dịch (tiếng Anh): VNPT Telecom – Thu Duc Branch
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trung tâm Viễn thông Thủ Đức

EnglishVietnamUnknown