Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế: Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh): Hochiminh City University of Technology
Địa chỉ: 475 A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown