Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á

Tên công ty – Mã số thuế: Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á
Tên giao dịch (tiếng Anh): DONG A INSTITUTE OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY
Địa chỉ: Số 1, Đường số 34, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM
Địa chỉ tiếng Anh: 1, Street No. 34, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á

EnglishVietnamUnknown