PNVT

Thẻ tạm trú trong ngày

Hiện nay thủ tục xin cấp mới, cấp đổi thẻ tạm trú tại TPHCM ngày càng trở nên khó khăn. Khó khăn không những tại khâu thủ tục, giấy tờ thường xuyên thay đổi, đối được cấp thẻ tạm trú, ai được phép đi nộp hồ sơ…Thetamtru.com.vn có …

Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh thành phố Hà Nội

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thành phố Hà Nội Phòng quản lý xuất nhập cảnh thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Trà Vinh

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Trà Vinh Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Trà Vinh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Trà …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bạc Liêu

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bạc Liêu Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bạc Liêu thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Bạc …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh An Giang

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh An Giang Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh An Giang thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại An …