PNVT

Luật xuất nhập cảnh 2015 số 47/2014/QH13 bản full

Luật xuất nhập cảnh 2015 số 47/2014/QH13 bản full nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đọc nhanh của quý vị. Luật xuất nhập cảnh 2015 được lập ngày 16/06/2014 nhưng hiệu thực thi hành ngày 1/1/2015. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người …
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}