PNVT

Dịch vụ làm thẻ tạm trú theo diện kết hôn

Dịch vụ làm thẻ tạm trú theo diện kết hôn (A marriage temporary residence card similar to the US marriage green card or permanent card or resident card through marriage) giữa người Việt Nam và người nước ngoài sẽ giúp người nước ngoài rút ngắn thời gian xử …