Home PNVT

Author Archives: PNVT

Xin thẻ tạm trú LĐ cho người Chad ở Việt Nam

Xin thẻ tạm trú LĐ cho người Chad

Người lao Chad có thẻ tạm trú được bảo lãnh cho vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi vào Việt Nam theo diện thăm thân và được ở cùng trong thời hạn thẻ tạm trú nếu được doanh nghiệp mời, bảo lãnh người lao động nước ngoài đồng ý.

Xin thẻ tạm trú LĐ cho người Israel ở Việt Nam

Xin thẻ tạm trú LĐ cho người Israel

Người Israel có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động (còn thời hạn) nên nhờ doanh nghiệp bảo lãnh làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú LĐ tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam. 

Làm thẻ tạm trú LĐ cho người Sierra Leone ở Việt Nam

Làm thẻ tạm trú LĐ cho người Sierra Leone

Vô cùng đáng tiếc nếu như người Sierra Leone thuộc đối tượng xin cấp thẻ tạm trú LĐ mà lại không làm thủ tục này để được xuất nhập cảnh nhiều lần và cư trú dài hạn ở Việt Nam. Gọi ngay PNV làm nhanh thủ tục xin cấp thẻ tạm trú LĐ cho người