PNVT

Làm thẻ tạm trú cho thành viên góp vốn tại TPHCM

Thành viên góp vốn là người góp một phần vốn để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Thành viên góp vốn được hưởng một phần lời nhuận của hoạt động kinh doanh, đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm với khoản nợ …

JECFA là gì?

JECFA là gì? JECFA là Ủy ban chuyên gia về Phụ gia thực phẩm của FAO và WHO. Viết tắt của The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. JECFA là 5 chữ cái đầu của The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. JECFA là gì? JECFA …