PNVT

Xin cấp lại thẻ tạm trú cho người Hà Lan

Cấp lại thẻ tạm trú là trường hợp thẻ tạm trú cũ hết hạn, người nước ngoài muốn xin cấp lại thẻ tạm trú để kéo dài thời gian lưu trú ở Việt Nam. Xin cấp lại thẻ tạm trú cho người Hà Lan cũng giống như việc …
EnglishVietnamUnknown