PNVT

BOCA trong document legalization của Trung Quốc là gì?

BOCA trong document legalization của Trung Quốc là gì? vì đây là từ viết tắt, vì vậy gây khó khăn cho người dịch, tuy nhiên, nếu biết được tài liệu này thuộc phạm vi xử lý của bộ ngoại giao, thì sẽ giúp ích cho chúng ta dễ …

Việt Nam mở lại 7 đường bay quốc tế

Việt Nam mở lại 7 đường bay thương mại quốc tế là thông tin mới, tin vui cho nhiều người, bởi thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 kéo dài vừa qua đã làm ngưng trệ nhiều hoạt động, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh …
EnglishVietnamUnknown