Home Văn bản pháp luật Quy định tạm trú với người nước ngoài trong KCN ở Trà Vinh

Quy định tạm trú với người nước ngoài trong KCN ở Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh đã ban hành quy định về tạm trú và quản lý tạm trú đối với người nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ngày 25 tháng 10 năm 2021. Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực từ ngày 04 tháng 11 năm 2021.

Đối tượng áp dụng

  •  Người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia được quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (sau đây viết tắt là Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ)
  •  Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, Công an tỉnh Trà Vinh, các sở, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi có khu công nghiệp và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh về tạm trú cho người nước ngoài

Điều kiện người nước ngoài được tạm trú tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Trà Vinh

Việc tạm trú của người nước ngoài phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

  1. Để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. Không kèm theo gia đình và người thân.
  3. Phải tuân thủ thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định hiện hành về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
  4. Nơi ở (khu nhà ở) của người nước ngoài phải bố trí riêng biệt với khu sản xuất, văn phòng; đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở; doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có trách nhiệm đăng ký tạm trú cho người nước ngoài; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp.

Thời hạn tạm trú

Thời hạn tạm trú, việc gia hạn tạm trú thực hiện theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25/11/2019.

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND Tỉnh Trà Vinh về tạm trú với người nước ngoài

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh về tạm trú với người nước ngoài gồm 4 chương 13 điều. TẢI TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH tại đây.

Xem thêm:

Lệ phí cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

3/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *