Giới thiệu về Thẻ tạm trú PNVT

Thẻ Tạm Trú Phú Ngọc Việt (Viết tắt là Thẻ Tạm Trú PNVT) (PNVT Temporary Residence Card)  cung cấp tất cả dịch vụ thẻ tạm trú cho người nước ngoài khi sống và làm việc tại Việt Nam. Thẻ tạm trú là một “visa dài hạn”, có thể nói là visa 2 năm, trong suốt gian hiệu lực của Thẻ tạm trú, bạn có thể ở hoặc đi lại tùy thích ở Việt Nam. Thẻ Tạm Trú PNVT đề cập đến tất cả trường hợp cho người nước đủ điều kiện xin thẻ tạm trú. Xem nhanh Thẻ Tạm Trú PNVT trên Youtube:

–  Cấp mới thẻ tạm trú

– Gia hạn thẻ tạm trú

– Cấp đổi thẻ tạm trú (thẻ tạm trú bị mất, hư hỏng…)

– Cấp thẻ tạm trú cho tất cả đối tượng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện cấp thẻ tạm trú…

Ngoài ra, PNVT còn cung cấp các dịch vụ sau:

Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

– Dịch tất cả tài liệu các thứ tiếng khác nhau và thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau (dịch tài liệu y tế, dịch tài liệu xây dựng…)

– Dịch vụ công chứng bản dịch tài liệu, còn gọi là dịch công chứng.

Nếu Bạn gặp khó khăn về những dịch vụ trên hay những dịch vụ liên quan, chúng tôi xin góp phần để giải quyết vấn đề cho Bạn!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top