Hộ chiếu còn thời hạn dưới 1 năm có làm được thẻ tạm trú không?

Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51/2019/QH14) được ban hành ngày 25/11/2019 thì thời hạn thẻ tạm trú được cấp ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

mẫu đơn trình báo mất thẻ tạm trú

Mà thẻ tạm trú sẽ được cấp cho các đối tượng đảm bảo đủ điều kiện sau:

* Đối tượng được cấp thẻ tạm trú ở Việt Nam

– Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ;

– Người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT.

Thời hạn thẻ tạm trú

1. Thời hạn thẻ tạm trú được cấp ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

2. Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1 có thời hạn không quá 10 năm.

3. Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, LS, ĐT2 và DH có thời hạn không quá 05 năm.

4. Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, ĐT3, TT có thời hạn không quá 03 năm.

5. Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1, LĐ2 và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.

6. Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới.”

* Điều kiện được cấp thẻ tạm trú ở Việt Nam

– Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn hạn trên 13 tháng.

– Thuộc đối tượng được cấp thẻ tạm trú Việt Nam và có đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định.

– Hiện có mặt ở Việt Nam.

– Visa nhập cảnh Việt Nam đúng mục đích theo quy định.

– Đã đăng ký tạm trú tại công an xã, phường theo đúng quy định.

Do đó, hộ chiếu còn thời hạn dưới 1 năm thì không làm được thẻ tạm trú. Trường hợp các bạn có nhu cầu muốn được lưu trú ở Việt Nam thì có thể tiến hành thực hiện thủ tục gia hạn visa theo quy định.

Và trong một số trường hợp đặc biệt, đủ điều kiện xin cấp thẻ tạm trú dài hạn thì thay vì phải gia hạn visa nhiều lần, các bạn có điều kiện thì nên gia hạn hộ chiếu để xin cấp thẻ tạm trú ở Việt Nam. Để có được giải pháp tiết kiệm và hiệu quả nhất, các bạn nên gọi đến văn phòng của PNVT để được tư vấn và hướng dẫn về việc gia hạn visa, xin cấp thẻ tạm trú ở Việt Nam với từng trường hợp cụ thể nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top