Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lai Châu

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lai Châu (Lai Chau Immigration Office) là cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạm trú trên địa bàn của tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 0213.3877047 – 0213.3790168; Fax: 0213.3793345.

phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh lai châu

Tìm hiểu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lai Châu

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lai Châu sẽ hỗ trợ giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh trên địa bàn của tỉnh.

Bạn có thể tìm hiểu về Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh công an tỉnh Lai Châu qua địa chỉ website sau: http://congan.laichau.gov.vn/

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Lai Châu toạ lạc tại địa chỉ: tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Điện thoại: 0213.3877047 – 0213.3790168.

Fax: 0213.3793345.

Thông tư số 04/2015/TT-BCA

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lai Châu giải quyết những thủ tục nào?

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lai Châu sẽ hướng dẫn và giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh sau:

 • Khai báo tạm trú cho người nước ngoài trực tuyến
 • Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
 • Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
 • Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh
 • Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua trang thông tin điện tử
 • Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
 • Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
 • Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
 • Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
 • Cấp lại hộ chiếu phổ thông
 • Cấp hộ chiếu phổ thông…

Cơ quan quản lý chuyên môn của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lai Châu

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lai Châu chịu sự quản lý về mặt chuyên môn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam.
Một số trường hợp phức tạp về thủ tục xuất nhập cảnh sẽ do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam giải quyết. Vì vậy, bạn hãy liên hệ trực tiếp đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lai Châu để được tư vấn và hỗ trợ.

Và khi khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử, bạn có thể truy cập địa chỉ sau của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lai Châu: https://laichau.xuatnhapcanh.gov.vn/.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top