Home Kiến thức thẻ tạm trú Thay đổi thời hạn thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú từ ngày 1/7/2020

Thay đổi thời hạn thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú từ ngày 1/7/2020

Luật sửa đổi bổ dung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, được ban hành ngày 25/11/2019 đã thay đổi thời hạn thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú. Quy định này được áp dụng từ ngày 1/7/2020.

Thay đổi thời hạn thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú

Thêm trường hợp mới được cấp thẻ tạm trú Việt Nam

Theo Luật sửa đổi bổ sung mới nhất thì các trường hợp được cấp thẻ tạm trú bao gồm:

1. Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ;

2. Người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT.

Bổ sung quy định mới về ký hiệu thẻ tạm trú

1. Thẻ tạm trú ký hiệu LS cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam

2. Thẻ tạm trú ký hiệu ĐT1 cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.

3. Thẻ tạm trú ký hiệu ĐT2 cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.

4. Thẻ tạm trú ký hiệu ĐT3 cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

5. Thẻ tạm trú ký hiệu LĐ1 cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.”;

6. Thẻ tạm trú LĐ2 cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.

7. Thẻ tạm trú TT cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.

8. Thẻ tạm trú NN1 cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

9. Thẻ tạm trú NN2 cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức

10. Thẻ tạm trú PV1 cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.

11. Thẻ tạm trú DH cấp cho người vào thực tập, học tập.

12. Thẻ tạm trú LV1 cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

13. Thẻ tạm trú LV2 cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

14. Thẻ tạm trú NG3 cấp cho người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.

Thay đổi thời hạn thẻ tạm trú

1. Thời hạn thẻ tạm trú được cấp ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

2. Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1 có thời hạn không quá 10 năm.

3. Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, LS, ĐT2 và DH có thời hạn không quá 05 năm.

4. Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, ĐT3, TT có thời hạn không quá 03 năm.

5. Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1, LĐ2 và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.

Để thấu rõ sự khác biệt cũng như những thay đổi thời hạn thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú theo quy định mới, các bạn có thể đọc toàn văn Luật xuất nhập cảnh 2014, Luật sửa đổi bổ sung Luật xuất nhập cảnh được phát hành năm 2019. Nếu các bạn có nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ làm thẻ tạm trú nhanh thì hãy gọi cho PNVT chúng tôi. Với hơn 12 năm kinh nghiệm, PNVT có thể hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc thực hiện thủ tục này. Hãy gọi cho chúng tôi khi các bạn cần xin cấp thẻ tạm trú ở Việt Nam nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *