Thẻ tạm trú cho thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần

Thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần là đối tượng được cấp thẻ tạm trú mà không phải qua khâu xin giấy phép lao động. Tuy nhiên, thực tế có một số khó khăn về thủ tục xin thẻ tạm trú làm cho một số người nước phải dường như không thể thực hiện được. Vì vậy, chúng tôi giới thiệu Dịch vụ thẻ tạm trú cho thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần để giúp người nước ngoài giải quyết những khó khăn họ đang gặp phải.

the tam tru cho thanh vien hoi dong quan tri cua cong ty co phan

Điều kiện để thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần là ai? – Theo quy định thì Thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều kiện để thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần sẽ được cấp thẻ tạm trú

Thành viên Hội đồng quản trị là những người mà pháp luật và Điều lệ công ty không cấm làm thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty; Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này; Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Đến với Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt thì người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần đều được cấp thẻ tạm trú không cần phải có giấy phép lao động.

Tại sao chọn Thẻ tạm trú cho thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần của chúng tôi?

– Thủ tục thẻ tạm trú đơn giản hóa, đều do chúng tôi chuẩn bị, bạn chỉ cần ký tên và đóng dấu

– Đảm bảo 100% thẻ tạm trú được cấp. Xem thêm Thẻ tạm trú cho chủ đầu tư

– Chi phí cạnh tranh nhất và kinh tế nhất vì không phải xin giấy phép lao động: Một khi buộc phải xin giấy phép lao động thì nhiều chi phí phát sinh đối với thủ tục xin giấy phép lao động và phải đóng thuế theo quy định nhà nước.

– Thời hạn thẻ tạm trú hình thức không giấy phép lao động có thể là 2-3 năm, trong khi thẻ tạm trú theo hình thức hợp đồng lao động thì chỉ tối đa 2 năm.

– Thời gian cấp thẻ tạm trú rất ngắn chỉ 07 ngày, trong khi nếu xin giấy phép lao động và thẻ tạm trú thì mất khoảng 1-2 tháng.

Nếu bạn có nhu cầu về Thẻ tạm trú cho thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, gọi ngay chúng tôi để tư vấn tốt nhất cho bạn!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top