Thẻ tạm trú kết hôn có cần chuyển sang thẻ tạm trú lao động không?

Theo quy định, căn cứ vào mục đích nhập cảnh Việt Nam, người nước ngoài được cấp visa/thẻ tạm trú tương ứng, nếu đảm bảo điều kiện theo pháp luật Việt Nam. Trường hợp có sự thay đổi  thì phải chuyển đổi loại visa/thẻ tạm trú. Vậy trường hợp người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam, được miễn giấy phép lao động có phải chuyển từ thẻ tạm trú kết hôn sang thẻ tạm trú lao động không?

Thẻ tạm trú kết hôn

Bộ Luật Lao động 2019 và Nghị định 152/2020/NĐ-CP đã quy định: người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam, đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam được miễn giấy phép lao động và cũng không phải làm xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Và thực tế chỉ có người nước ngoài có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động mới được cấp thẻ tạm trú LĐ (lao động).

Do đó, đối tượng người lao động nước ngoài kết hôn với người Việt Nam, được miễn giấy phép lao động không phải chuyển từ thẻ tạm trú TT – thăm thân (kết hôn) sang thẻ tạm trú LĐ – lao động, mà vẫn sử dụng thẻ tạm trú TT như bình thường./.

XEM THÊM:

>>> Cách xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

>>> Làm nhanh thẻ tạm trú trong 1 ngày cho người nước ngoài ở TPHCM

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top