Thủ tục đăng ký tạm trú tại Việt Nam cho người nước ngoài; thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên của người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

Trả lời (tham khảo):

van ban phap luat

1. Về thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài:

Bạn có thể tham khảo quy định của Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định số 21/2001/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, trường hợp bạn muốn đăng ký tạm trú 1 năm trở lên ở Việt Nam cho con gái mang quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan), thì phải làm thủ tục xin cấp thị thực tại cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc (Đài Loan) nơi bạn cư trú; thủ tục mời, bảo lãnh cho cháu vào Việt Nam và thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận tạm trú hoặc Thẻ tạm trú tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an. Bạn có thể liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc (Đài Loan) và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an để có thêm thông tin về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký tạm trú tại Việt Nam cho con gái theo đúng quy định.

2. Về thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên

Trước hết bạn cần lưu ý, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, một trong những điều kiện để xin nhập quốc tịch Việt Nam là người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, có nghĩa là người đó phải đủ 18 tuổi trở lên và không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Điều 22, 23 Bộ luật Dân sự năm 2005. Do đó, trường hợp con gái bạn hiện chưa đủ 18 tuổi nên chưa đủ điều kiện để được nhập quốc tịch Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu bạn thật sự có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam cho cháu để thuận lợi cho việc sinh sống và học tập lâu dài của cháu tại Việt Nam sau này, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có thể xem xét giải quyết đối với trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam của cháu. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý, theo quy định tại Điều 19 và 20 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, điều kiện để cháu được nhập quốc tịch Việt Nam là phải thường trú tại Việt Nam, có nghĩa là cháu đã làm thủ tục đăng ký thường trú theo đúng quy định pháp luật về cư trú để sinh sống ổn định ở Việt Nam.

Sau khi làm thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam cho con, bạn mới có thể tiến hành thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam cho cháu theo quy định tại Điều 19 và 20 nói trên. Trong trường hợp này bạn cần làm Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam, theo đó vì cháu là con chưa thành niên nên bạn sẽ là người đứng tên trong Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con bà.

Như vậy, nếu con gái bạn chỉ đăng ký tạm trú có thời hạn 01 năm tại Việt Nam thì không đủ điều kiện để được nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top