PNVT

Thông tư số 04/2016/TT-BNG ngày 30/06/2016

BỘ NGOẠI GIAO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2016/TT-BNG Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ, CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI …

Quá cảnh tiếng Anh là gì?

Quá cảnh tiếng Anh là gì? Khu vực quá cảnh tại Việt Nam được quy định như thế nào? Điều kiện quá cảnh Việt Nam là gì? Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Quá cảnh tiếng Anh là gì? Quá cảnh tiếng Anh là gì không …

Nơi nộp mẫu NA2 cục quản lý xuất nhập cảnh

Mẫu NA2 cục quản lý xuất nhập cảnh là đơn xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam. Mẫu này được ban hành khi nào? Nơi nộp mẫu NA2 cục quản lý xuất nhập cảnh là ở đâu? Bạn có thể tìm được câu trả lời …

Thông tư 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 219/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ …

Xuất nhập cảnh tiếng anh là gì?

Xuất nhập cảnh tiếng Anh là gì? Đó là thuật ngữ được nhiều người tìm hiểu. Xuất nhập cảnh thực chất bao gồm 2 hoạt động là xuất cảnh và nhập cảnh. Vậy nhập cảnh tiếng Anh là gì và xuất cảnh tiếng Anh là gì? Chúng ta …