PNVT

Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở đâu?

Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở đâu theo PNVT có 2 hàm ý. Thứ nhất là cơ quan nào giải quyết thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài? Thứ hai, nơi nào đáp ứng nhu cầu làm thẻ tạm trú cho người …

Phí làm thẻ tạm trú 2 năm

Phí làm thẻ tạm trú 2 năm hay phí cấp thẻ tạm trú 2 năm được quy định trong thông tư số 219/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ …

Trường Đại học Kinh tế – Luật (TPHCM)

Trường Đại học Kinh tế – Luật là trường đại học đứng đầu về đào tạo và nghiên cứu khối ngành kinh tế và luật tại miền Nam Việt Nam, nổi bật với thế mạnh về chất lượng giảng viên. Trường được tách ra từ Khoa Kinh tế …

Residence card là gì? Temporary residence card là gì?

Residence card là gì? Temporary residence card là gì? Temporary Residence card được sử dụng trong lĩnh vực nào? Bạn biết gì về Temporary residence card? Cách thức thực hiện Temporary Residence card như thế nào? Sau đây, PNVT xin được cung cấp một cách ngắn gọn các …