PNVT

Visa DN có được cấp thẻ tạm trú?

Một số người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với visa/ thị thực DN để làm việc với công ty/ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn 3 tháng. Sau một thời gian, để đáp ứng nhu cầu công việc …

Hướng dẫn đăng ký cách ly y tế

Trường hợp không xem trực tuyến được Hướng dẫn đăng ký cách ly y tế, hãy click đường dẫn bên dưới Hướng dẫn đăng ký cách ly y tế    Danh sách cơ sở lưu trú khách sạn cập nhật ngày 28/07/2020
EnglishVietnamUnknown