PNVT

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Sơn La

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Sơn La (Son La Immigration Office) là cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạm trú trên địa bàn của tỉnh Sơn La. …

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Ninh

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Ninh (Bac Ninh Immigration Office) là cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạm trú trên địa bàn của tỉnh Bắc Ninh. …

Thẻ tạm trú cho chuyên gia người nước ngoài

Thẻ tạm trú cho chuyên gia người nước ngoài (Temporary residence card for specialists) thường được cấp cho các đối tượng có giấy phép lao động ghi rõ vị trí làm việc là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó. Theo quy định của pháp luật Việt …