PNVT

Mẫu NA2 cục quản lý xuất nhập cảnh

Mẫu NA2 cục quản lý xuất nhập cảnh là mẫu văn bản được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công An quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư …

Phòng xuất nhập cảnh Bình Dương

Phòng xuất nhập cảnh Bình Dương là cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, người nước ngoài đang lưu trú và làm việc trên địa bàn của tỉnh. Bạn có thể thực hiện các thủ …

Quá cảnh là gì?

Quá cảnh là gì? Phân biệt sự khác nhau giữa quá cảnh, xuất cảnh và nhập cảnh như thế nào? Điều kiện được quá cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam là gì? Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Quá cảnh là gì? Quá …