PNVT

Sở hữu thẻ tạm trú trong 3 ngày bằng cách nào?

Trong một khoảng thời gian ngắn, người nước ngoài không có đủ khả năng để chuẩn bị đủ hồ sơ, thực hiện thủ tục, nên không thể nói đến việc sở hữu thẻ tạm trú chỉ trong 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, có một giải pháp giúp …

Xin cấp thẻ tạm trú cho người Úc tại TPHCM

Thẻ tạm trú chỉ được cấp cho người Úc đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vậy điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người Úc làm việc tại Việt Nam là gì? Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người …